طرح اطعام عید غدیر در امدادگران خراسان شمالی

طرح اطعام عید غدیر در امدادگران خراسان شمالی
آذر 29, 1400
85 بازدید

طرح اطعام عید غدیر با اهداء ۵۴ بسته مرغ (هر خانواده ۲ عدد مرغ ) با ارزش ریالی هر بسته ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال جمعا با ارزش ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰ امدادگران عاشورا خراسان شمالی

طرح اطعام عید غدیر با اهداء ۵۴ بسته مرغ (هر خانواده ۲ عدد مرغ ) با ارزش ریالی هر بسته ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال جمعا با ارزش ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۰ امدادگران عاشورا خراسان شمالی

برچسب‌ها:,